English English Romana Romana

Meniu:

Latest news:

About us

Category About us

Despre noi

Category Despre noi

Team

Category Team
Info:

- Volohii din Transcarpatia

- Timoc, bibliotecă românească

- Curs de Limba Română

- Fotografii din Târgu Jiul vechi

- Delta de lângă Bucureşti

- Bucharest City Tour

- Palatul Potlogi

- Fortificațiile din jurul Bucurestiului

- Marea Moartă de la Slatina, Ucraina

- Mari dezastre în Bucureşti

- Revoluţionarul automobil Persu

- Stilul Arhitectural Neoromânesc

- Neoromânesc în Basarabia
Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională
www.atdr.ro
Tineri, taste si Condei

Forumul Tinerilor din Gorj

Info:

Doneaza 2% catre ATDR

Presentation YRDA & Romania

Links:


 tolerance.ro

 frunze.ro

 catalincornea.ro

 stiribucuresti.blogspot

Pro Unire

 bugeaculromanesc

 covasnaturism

 harghitaturism

stiricovasna.blogspot.com

harghitanews.blogspot.com

miculdictator.blogspot.com

Coalitia Tinerilor pentru o Noua Clasa Politica

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Copilului

Jurnal de Chisinau

Timpul

Pro TV Chisinau

Despre noi

Asociaţia „Tineret şi Dezvoltare Regională” este o organizaţie de tineret, apolitică, neguvernamentală, care îşi propune să contribuie la dezvoltarea democratică a societăţii româneşti. Constituită în anul 2001, asociaţia a desfăşurat o activitate de sprijinire a copiilor aflaţi în situaţii delicate, lărgindu-şi sfera de activitate, începând cu anul 2004, prin elaborarea de proiecte internaţionale de tineret şi dezvoltarea de propuneri privind politicile publice elaborate la nivel local şi central în domenii pecum: participarea tinerilor la procesul de luare a deciziei, finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de tineret, profesionalizarea funcţiei publice din România.

Viziunea noastră
Viziunea Asociaţiei „Tineret şi Dezvoltare Regională” este crearea unei Românii cu instituţii eficiente, responsabile şi deschise către nevoile cetăţenilor, cu servicii publice de calitate, cu o societate civilă bine dezvoltată, cu un mediu de afaceri dinamic, cu o un nivel ridicat al calităţii vieţii - un loc plăcut în care să trăieşti, să studiezi şi să te dezvolţi profesional.

Misiunea ATDR
Organizaţia noastră contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti prin apărarea valorilor democraţiei, promovarea tinerilor, promovarea bunei guvernări, apărarea mediului înconjurător şi sprijinirea dezvoltării zonelor defavorizate.

Principiile care guvernează activităţile noastre sunt:
respectarea drepturilor omului, buna guvernare, transparenţa, primordialitatea interesului public, promovarea tinerilor, sprijinirea comunităţilor cu probleme sociale, protejarea familiei tinere, toleranţa şi cooperarea internaţională, promovarea actului cultural şi a creaţiei ştiinţifice.

Ce facem:
pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia „Tineret şi Dezvoltare Regională” desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
-elaborarea de analize şi propuneri privind politicile publice implementate la nivel central şi local;
-elaborarea de analize privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-organizarea de seminarii, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
-iniţierea şi participarea la proiecte şi programe în parteneriat cu administraţia publică centrală şi locală şi cu alte organizaţii neguvernamentale;
-programe de instruire pentru membrii ATDR şi beneficiari externi;
-programe de formare profesională, vizite de studiu şi schimburi internaţionale de tineret;
-suport pentru managementul organizațiilor.

Asociaţia „Tineret şi Dezvoltare Regională” oferă suport pentru managementul organizațiilor în domeniile de expertiză ale membrilor săi:
I. Scriere de proiecte și management de proiect;
II. Achiziții publice ecologice;
III. Management public;
IV. Comunicare și relații publice;
V. Planificare strategică şi politici publice;
VI. Sistemul de control intern/managerial - SCIM (conform OSGG 400/2015);
VII. Managementul resurselor umane;
VIII. Reducerea costurilor administrative;
IX. Simbioza industrială.

27.12.